Miletičova.sk sa nesnaží získavať žiadne údaje od svojich návštevníkov. Jediné údaje využívame tie štatistické a reklamné bannery môžu využívať jednoducho cookies. Miletičova.sk nedisponuje žiadnymi formulármi, databázami a nie sme ani komerčným subjektom, ktorý by mohol akékoľvek získané údaje speňažiť. Ak by sa aj akokoľvek stalo, že nám poskytnete svoje údaje, neplánujeme, nebudeme a ani nechceme s nimi narábať akokoľvek v rozpore s platnou legislatívou, poskytovať ich tretím stranám a ani tretím krajinám.