Trolejbusová linka 202 dočasne prechádza cez Miletičovu po Jelatičovu

Nedávno nám na ulici Miletičova pribudla nová linka. Situácia je však len dočasná, aj preto pre linku 202 nenájdete na zastávkach cedule, hoci aspoň dočasné. Zastavuje na zastávkach Saleziáni, Trhovisko, Miletičova, Prievozská v smere od Jelačičovej na Čilizskú. Neobvykle sa tak jednou linkou spája celá Miletičova s Čilizskou. Linka 202 pritom nie je žiadnou novinkou, pre opravu jej pôvodnej trasy od Nemocnice Sv. Michala mení trasu na dočasnú trasu od Jelačičovej pri OC Central po Čilizskú.

Trolejbus 202 linka

Dôvody zmeny a presná trasa

Od začiatku mája na trase okolo zastávky Bratislava Nivy zmizlo trakčné vedenie využívané trolejbusmi. Celá ulica sa prerába a tak aj trolejbusy musia meniť svoju trasu. Týka sa to spojov 202, 212, 205, 210 vrátane nočného N72. Predtým spájala 202 Dolné hony s Nemocnicou Sv. Michala

Linky

Smer Dolné hony, Čiližská:   Jelačičova – Saleziáni – Trhovisko – Prievozská – Hraničná – Gagarinova – Brodná – Ondrejovova – Ríbezľová – Cintorín Vrakuňa – Priekopnícka – Komárovská – Toryská – hronská – Dudvážska – Čiližská

Smer Ružinov, Jelačičova: Čiližská – Žitavská – Dudvážska – Hronská – Toryská – Komárovská – Priekopnícka – Cintorín Vrakuňa – Ríbezľová – Ondrejovova – Brodná – Gagarinova – Hraničná – Pažítková – Prievozská – Miletičova – Trhovisko – Saleziáni – Jelačičova